Wrocław, Dolnośląskie

Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu w zakresie montażu obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z przebudową układu komunikacyjnego i zieleni dla zadania pn.: „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” – dz. nr 4, oraz część dz. Nr 5/1, AM-15 obręb Osobowice we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M.Droń, J.Trzaska, P. Żywicki
 • WIZUALIZACJE|
  N.Bańdo, J.Trzaska
 • ROK|
  2021
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, projekt tablicy edukacyjnej, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.

W ramach przedmiotowego zadania powstały trzy koncepcje projektowe dotyczące odrębnych terenów na wrocławskich Osobowicach i Rędzinie.

Koncepcja każdego z terenów wymagała uzupełnienia istniejącego założenia rekreacyjnego o elementy zabawowe, małą architekturę oraz zieleń.

Efektem prac projektowych są trzy wpisujące się w krajobraz koncepcje, które powstały z poszanowaniem istniejącego, okazałego drzewostanu z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych użytkowników oraz ich opiekunów.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu w zakresie montażu obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z przebudową układu komunikacyjnego i zieleni dla zadania pn.: „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” – dz. nr 4, oraz część dz. Nr 5/1, AM-15 obręb Osobowice we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  M.Droń, J.Trzaska, P. Żywicki
 • WIZUALIZACJE|
  N.Bańdo, J.Trzaska
 • ROK|
  2021
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem, analizy przedprojektowe, koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, przedmiar, projekt tablicy edukacyjnej, wizualizacje projektowe, prowadzenie procedur administracyjnych.
Czytaj więcej

Pierwszym obiektem opracowania jest plac rekreacyjny znajdujący się przy ulicy Osobowickiej 107. Charakteryzuje się on podziałem na dwie części – zamkniętą, przeznaczoną na plac zabaw dla dzieci, oraz otwartą, rekreacyjną z elementami siłowni zewnętrznej.

Całość założenia wyróżnia się obłymi, organicznymi liniami meandrującymi wśród okazałego drzewostanu. Wyróżnikiem miejsca są kolorowe trejaże przeznaczone pod kwitnące pnącza. Mają one za zadanie izolować teren opracowania od sąsiadującej zabudowy, jednocześnie redukując przez wprowadzoną zieleń hałas oraz odczuwalną temperaturę w rejonie placu zabaw. Wyposażone w panel umożliwiający malowanie kredą stanowi dodatkowy element zabawowy.

 

Kolejnym obiektem zrealizowanym w ramach zadania jest plac zabaw zlokalizowany przy ul. Osobowickiej 146, między zabudową mieszkaniową wielorodzinną a przyległymi obszarami leśnymi.

Cechą charakterystyczną terenu opracowania jest leśny charakter wpisany w otaczający krajobraz. Nawiązując do specyfiki miejsca w projekcie wykorzystano naturalne materiały z drewna robiniowego, które pojawiają się nie tylko w elementach zabawowych i małej architekturze ale również wprowadzono bale robiniowe jako obrzeże piaskownicy oraz ciągu pieszego.

Motywem przewodnim założenia stały się mrówki, które przejawiają się w projekcie w postaci jednego z elementów wyposażenia placu zabaw, które swoją konstrukcją przypomina mrowisko. Na potrzeby zadania powstała również tablica edukacyjna, która wprowadza najmłodszych użytkowników w świat mrówczej społeczności oraz cennego biotopu jakim jest las.

Całość założenia uzupełniona została o roślinność, która swym charakterem odpowiada naturalnym siedliskom leśnym.

 

Ostatni teren objęty opracowaniem mieści się na wrocławskim Rędzinie u zbiegu ulicy Wędkarzy oraz Szachistów.

Opracowanie wyróżnia się koncepcją opartą na bazie okręgów. Uzupełniona jest o dwa pagórki pokryte łąką kwietną. Całość założenia uzupełniona jest o kwitnące byliny, trawy, krzewy oraz drzewa. Wprowadzenie drzew do koncepcji miało niezwykle istotny charakter, ze względu bardzo duży stopień nasłonecznienia w obrębie placu zabaw.

W ramach zadania doprojektowano brakujący fragment ogrodzenia. Na ogrodzeniu od strony ul. Wędkarzy wprowadzono pnącza,które mają za zadanie niwelować hałas oraz ograniczać ilość spalin dochodzących z jezdni.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361