Prudnik

Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa na terenach zabytkowych w Prudniku

 • TYTUŁ:|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia na terenie Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku
 • ZAMAWIAJACY:|
  Gmina Prudnik
 • OPRACOWALI:|
  P.Andrzejczuk, A.Gierko, J.Trzaska, N.Bogucka
 • ROK: |
  2019
 • ZAKRES:|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, kwerenda historyczna, szereg analiz: dendrochronologiczna, kompozycyjna, nawarstwienia historyczne układu komunikacyjnego, wytyczne projektowe, projekt nasadzeń zastępczych, projekt zieleńca przyległego do cmentarza.

Na zlecenie Gminy Prudnik zespół Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA wykonał przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia na terenie Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku. Łącznie opisaliśmy 2 858 drzew na obszarze ponad 18 ha.

 

 • TYTUŁ:|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia na terenie Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku
 • ZAMAWIAJACY:|
  Gmina Prudnik
 • OPRACOWALI:|
  P.Andrzejczuk, A.Gierko, J.Trzaska, N.Bogucka
 • ROK: |
  2019
 • ZAKRES:|
  Przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, kwerenda historyczna, szereg analiz: dendrochronologiczna, kompozycyjna, nawarstwienia historyczne układu komunikacyjnego, wytyczne projektowe, projekt nasadzeń zastępczych, projekt zieleńca przyległego do cmentarza.
Czytaj więcej

W ramach opracowania wykonano szereg prac związanych z przeglądem drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi i mienia w obrębie dwóch lokalizacji : Parku Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego w Prudniku. Każde z drzew i krzewów zostało zinwentaryzowane, opisane i ocenione pod kątem stanu sanitarnego, następnie w projekcie gospodarki dokonano kwalifikacji do adaptacji, pielęgnacji lub wycinki sanitarnej.

Na obszarze parku o powierzchni 12,5 ha zinwentaryzowano 2 535 drzew oraz 12 krzewów, natomiast w obrębie cmentarza ( 5,73 ha) zweryfikowaliśmy 303 egzemplarze starodrzewia.

Na potrzeby opracowania powstał:

 • projekt nasadzeń zastępczych,
 • kwerenda historyczna
 •  szereg analiz w tym dendrochronologiczna, kompozycyjna, nawarstwienia historyczne układu komunikacyjnego,
 • wytyczne projektowe,
 • w finalnej części powstał projekt niewielkiego zieleńca przyległego do cmentarza.

Dzięki przedłożonemu opracowaniu Zarządca zyskał cenną wiedzę na temat:

 • historycznych i krajobrazowych uwarunkowań terenu,
 • zestawienie dotyczące składu gatunkowego drzewostanu,
 • opis wymaganych prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających jakie powinien podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie parku.
 • Opracowanie to również narzędzie, które umożliwi przyszłościowe planowanie w zakresie kompozycyjnym np. odtworzeń drzewostanu.
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361