Wrocław, dolnośląskie

PRZEBUDOWA PARKU W SERCU NADODRZA

 • TUTUŁ|
  Nadzór inwestorski nad realizacją projektu zieleni w ramach przebudowy parku Staszica we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk dla LiG Usługi Projektowo-Budowlane Piotr Seredyński
 • ROK|
  2012
 • POWIERZCHNIA|
  4,4 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór autorski nad realizacją zieleni

Wpisany do ewidencji Park Staszica to ważny teren przestrzeni publicznej dla Wrocławian, szczególnie tych zamieszkujących północną część dzielnicy Śródmieście.

Park przeszedł w 2012 r. remont i modernizację w trakcie czego IKROPKA pełniła nadzór inwestorski nad zielenią.

 • TUTUŁ|
  Nadzór inwestorski nad realizacją projektu zieleni w ramach przebudowy parku Staszica we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk dla LiG Usługi Projektowo-Budowlane Piotr Seredyński
 • ROK|
  2012
 • POWIERZCHNIA|
  4,4 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór autorski nad realizacją zieleni
Czytaj więcej

Nadzorowanie prac przygotowawczych takich jak zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy oraz kontrola wykopów wykonywanych w pobliżu drzew
i krzewów:

 • nadzór nad pracami pielęgnacyjno-sanitarnymi istniejących drzew i krzewów;
 • nadzór nad renowacją istniejących i zakładaniem nowych trawników i rabat;
 • nadzór nad nasadzeniami drzew i krzewów;
 • sporządzanie miesięcznych Raportów dotyczących wizyt Nadzoru i postępu prac na terenie Parku;
 • świadczenie usług doradczych;
 • podejmowanie czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania w zakresie terenów i obiektów zieleni parkowej;
 • weryfikacja dokumentów potwierdzających prawidłowe zakończenie prac budowlanych, w tym dokumentacji powykonawczej;
 • udział w naradach i spotkaniach Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Inwestora oraz Wykonawcy Robót
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361