Odolanów, wielkopolskie

DWUDNIOWE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ IKROPKĘ

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Odolanowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk,
 • ROK|
  2013

W Odolanowie odbyło się szkolenie poświęcone tematowi właściwego zarządzania zadrzewieniami pt. „Drzewa

w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”. IKROPKA zorganizowała szkolenie, a także jako animator programu „Drogi dla Natury” w gminie Odolanów wystąpiła w części wykładowej opowiadając o wynikach przeprowadzonego programu.

W szkoleniu udział wzięli urzędnicy z urzędów miejskich i urzędów gmin oraz starostwa powiatowego, pracownicy RDOŚ, konserwatorzy zabytków ds. zieleni, a ponadto właściciele firm.

W ciągu dwóch dni  szkolenia eksperci z zakresu arborystyki, inżynierii krajobrazu, komunikacji społecznej, waloryzacji przyrodniczej, administracji prezentowali zagadnienia związane z wielowątkowym tematem drzew w krajobrazie.

 • TUTUŁ|
  Organizacja szkolenia w ramach programu „Drogi dla Natury” w Odolanowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Fundacja EkoRozwoju
 • ORGANIZATORZY|
  P. Andrzejczuk, D. Krop-Andrzejczuk,
 • ROK|
  2013
Czytaj więcej

W ramach zajęć terenowych uczestnicy zapoznawali się z metodami oceny zdrowotności drzewa oraz waloryzacji przyrodniczej na przykładzie okazu starej wierzby. Dodatkowo arboryści przeprowadzili na lipie pokaz pielęgnacji przy użyciu technik linowych.

IKROPKA w ramach programu „Drogi dla Natury” na terenie gminy Odolanów wykonała szereg opracowań. Dokonano przeglądu wszystkich cennych przyrodniczo alej, w sumie zinwentaryzowano 27 alej o łącznej długości 29 800 m.

Spośród zinwentaryzowanego drzewostanu wyznaczono 10 drzew do specjalistycznych ekspertyz dendrologicznych oraz 10 drzew do dalszych prac pielęgnacyjnych z wykorzystaniem technik linowych. W ramach programu pod nadzorem IKROPKI została również nasadzona nowa aleja. Podsumowaniem prac na terenie gminy stał się obszerny dokument „Program zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Odolanów”, zawierający dokładną charakterystykę wszystkich strzelińskich alej oraz zalecenia i rekomendacje związane z ochroną drzew i prowadzeniem nowych nasadzeń.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361