Wrocław, dolnośląskie

Roślinność na zielonym dachu w systemie ekstensywnym

 • TYTUŁ|
  Projekt budowlano-wykonawczy zieleni na dachu KM-1 inwestycji "River Point" na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Archicom Studio
 • Projektanci|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Mazur
 • WSPÓŁPRACA|
  Archicom Studio: D. Jarodzka - Śródka, K. Śródka, B. Kura, M. Sieradzan
 • WIZUALIZACJE|
  M. Romanowska
 • ROK|
  2018
 • powierzchnia|
  42 m2
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczo - budowlany zieleni

Projekt zakłada stworzenie założenia ozdobnego dla dachu ekstensywnego niewymagającego w pielęgnacji, nawiązującego kompozycją do pozostałego zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji. Zakres opracowania obejmował dobór roślinności do odpowiednich warunków i lokalizacji nasadzeń, specyfikację materiału roślinnego, wykonywania i odbioru robót związanych z sadzeniem oraz wytyczne do pielęgnacji roślin po sadzeniu.

Przy doborze roślinności kierowano się przede wszystkim warunkami lokalnymi, zadbano też o urozmaicenie formy i faktur roślin. Nasadzenia charakteryzują się odpornością i niskimi wymaganiami, ponadto, dzięki zastosowaniu różnorodnych gatunków, w tym roślin miododajnych, wpływają korzystnie na bioróżnorodność w środowisku miejskim.

 • TYTUŁ|
  Projekt budowlano-wykonawczy zieleni na dachu KM-1 inwestycji "River Point" na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Archicom Studio
 • Projektanci|
  D. Krop-Andrzejczuk, K. Mazur
 • WSPÓŁPRACA|
  Archicom Studio: D. Jarodzka - Śródka, K. Śródka, B. Kura, M. Sieradzan
 • WIZUALIZACJE|
  M. Romanowska
 • ROK|
  2018
 • powierzchnia|
  42 m2
 • ZAKRES|
  Projekt wykonawczo - budowlany zieleni
Czytaj więcej

Prace w tym temacie obejmowały również konsultacje z architektami w zakresie zaleceń do technologii i wykonania systemu zielonego dachu.

W projekcie zawarto również wytyczne do jakości materiału szkółkarskiego, informacje o warunkach prawidłowej realizacji projektu, czy opis dotyczący niezbędnej pielęgnacji.

Projekt zieleni na dachu został wykonany jako kolejny, dodatkowy temat projektowy dla inwestycji River Point Archicomu na Kępie Mieszczańskiej. Dotychczas powstał „Projekt zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu„.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361