Wrocław, dolnośląskie

Projekt zieloni redukującej hałas uliczny

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Zielone ekrany akustyczne przy Parku Klecińskim” w ramach WBO 2018 – nr 45.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  6061 m2
 • ZAKRES|
  Projekt budowlano-wykonawczy, Koncepcja, Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem

Projekt budowlano-wykonawczy zakłada wykonanie nasadzeń w pasie zieleni przyulicznej pomiędzy drogą krajową nr 5, a Parkiem Klecińskim. W ramach projektu wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenu parku i pasa zieleni przyulicznej położonego na skarpie drogowej o zmiennej wysokości.

Wnioski z przeglądu literatury dotyczącej funkcji akustycznej zieleni oraz wizja terenowa podczas której wykonano inwentaryzację dendrologiczną, pozwoliły sformułować wytyczne dla projektu. Za kluczowe przyjęto wykonanie nasadzeń na skarpie przylegającej do jezdni al. Karkonoskiej.

 • TYTUŁ|
  Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Zielone ekrany akustyczne przy Parku Klecińskim” w ramach WBO 2018 – nr 45.
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko
 • ROK|
  2019
 • POWIERZCHNIA|
  6061 m2
 • ZAKRES|
  Projekt budowlano-wykonawczy, Koncepcja, Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem
Czytaj więcej

W projekcie zastosowano nasadzania drzew iglastych i krzewów liściastych oraz iglastych gatunków o zwartym ugałęzieniu tj.: berberys Juliany, irga dammera 'Holstein Resi’, cis pośredni, ognik 'Golden Charmer’ i inne.

W projekcie przewidziano stosowanie mat antysolnych w okresie zimowym (od listopada do kwietnia), zapobiegające rozpryskiwaniu się aerozolu solnego z jezdni na krzewy.

Projekt przewiduje również 3-letni okres pielęgnacji.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361