WYGRANY KONKURS OFERT NA PRACE PROJEKTOWE

Ogród miejski w centrum miasta Wrocławia

16.7.2019

"Kwiaty na Rondzie i ulicy Powstańców Śląskich - ogród miejski w centrum miasta" zadanie projektowe w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Niezmiernie cieszy nas ten temat, ponieważ dotyczy ważnego urbanistycznie miejsca we Wrocławiu, objętego ochroną konserwatorską.

Rondo mierzy ponad 220 m średnicy, otoczone jest trzypasmową jezdnią, przecina je linia tramwajowa, a na jego terenie znajduje się zabytkowy układ zieleni zrealizowany według krajobrazowego projektu Hugona Richtera.

Opracowanie wiąże się z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej z projektem gospodarki drzewostanu (operat dendrologiczny zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia), analiz przedprojektowych w tym: przestrzennej, historycznej, wnętrz krajobrazowych, istniejących kompozycji roślinnych, a także uzgodnień z wieloma jednostkami: konserwatorem, Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządem Zieleni Miejskiej.

Projekt Ronda Powstańców Śląskich i ulicy  Powstańców Śląskich jest nam szczególnie bliski ze względów osobistych Pracowni, której siedziba mieści się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tym bardziej cieszymy się na realizację!

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361