Olsztyn, warmińsko-mazurskie

WZDŁUŻ DROGI I NA CZTERECH RONDACH

  • TUTUŁ|
    Projekt zieleni drogowej dla planowanego połączenia drogowego w Olsztynie
  • ZAMAWIAJĄCY|
    Urząd Miasta Olsztyna
  • PRACOWNIA WIODĄCA|
    DROSYSTEM, PROMOST WROCŁAW
  • PROJEKTANCI|
    A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, S. Ryszytyło
  • ROK|
    2015
  • POWIERZCHNIA|
    ok. 5 ha
  • ZAKRES|
    Projekt zieleni drogowej

Projekt zieleni drogowej wzdłuż nowo projektowanej drogi oraz na terenie czterech nowo powstających rond.

Projekt zieleni obejmował teren stanowiący trasę planowanego połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK51 na odcinku alei Warszawskiej w Olsztynie o łącznej długości 4,5 km.

W projekcie zagospodarowania terenu na zieleń przeznaczono obszary czterech rond drogowych, pasy oddzielające jezdnię od chodnika o szerokości 3,5 – 4 m oraz pasy oddzielające ciągi piesze od ścieżek rowerowych o szerokości 1 m.

  • TUTUŁ|
    Projekt zieleni drogowej dla planowanego połączenia drogowego w Olsztynie
  • ZAMAWIAJĄCY|
    Urząd Miasta Olsztyna
  • PRACOWNIA WIODĄCA|
    DROSYSTEM, PROMOST WROCŁAW
  • PROJEKTANCI|
    A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, S. Ryszytyło
  • ROK|
    2015
  • POWIERZCHNIA|
    ok. 5 ha
  • ZAKRES|
    Projekt zieleni drogowej
Czytaj więcej

Głównym założeniem projektowym było dostosowanie zieleni projektowanej do wymogów bezpieczeństwa związanych z warunkami technicznymi oraz kontekstu otoczenia, specyfiki terenu, warunków lokalnych i sąsiedztwa innych roślin istniejących. Stąd w doborze gatunkowym drzew pojawiły się olsze czarne, topole szare oraz lipy srebrzyste w odmianie ‚Brabant’. Zapewniono odpowiedni dobór roślin projektowanych uwzględniający warunki lokalne oraz wytyczne Miejskiego Ogrodnika Olsztyna. Krzewy i trawy odporne na ciężkie warunki drogowe, w tym zasolenie, zostały nasadzone w formie fali dzięki czemu zadbano o walory wizualne i estetyczne.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław
tel. 600 181 389, 662 670 776
biuro 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361