Park Henrykowski-konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego

Projektanci z PAK IKROPKA przy współpracy z KMP Poniewierka sp. z o.o. oraz z AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. sp.k. wzięli udział w jednoetapowym konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu pokolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej we Wrocławiu. Obszar przyjmie w przyszłości nazwę Park Henrykowski.

23.2.2021

Projektanci z PAK IKROPKA przy współpracy z KMP Poniewierka sp. z o.o. oraz z AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. sp.k. wzięli udział w jednoetapowym konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu pokolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej we Wrocławiu. Obszar przyjmie w przyszłości nazwę „Park Henrykowski”.

W ramach konkursu, zadaniem projektantów było uwzględnienie jak największej liczby rekomendacji społecznych przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego, industrialnego charakteru miejsca jakim jest teren kolejowy.

Zespół projektowy PAK IKROPKA, KMP Poniewierka oraz z AIS Śliwa Dobosz kierował się przy opracowaniu koncepcji projektowej trzema zasadniczymi wytycznymi dla projektu : 

  • utworzenie dzikiego parku miejskiego poprzez wykorzystanie bogactwa istniejącej roślinności i  różnorodności biologicznej, zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych naturalnego ekosystemu, działania mające na celu wsparcie sukcesji naturalnej,
  • wykreowanie miejsca relaksu i wypoczynku, zarówno aktywnego, jak i pasywnego dla okolicznych mieszkańców w zróżnicowanym przedziale wiekowym,
  • utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych pieszo-rowerowych, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i prowadząc je po śladach byłych torowisk, nasypów i wąwozów, akcentując kolejowy charakter parku.

Dziękujemy za miłą współpracę KMP Poniewierka sp. z o.o. oraz z AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. sp.k.

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie pt. Galeria jednego projektu w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat projektu w naszej zakładce: https://ikropka.eu/projekt/park-henrykowski-konkurs-opracowanie-projektu-koncepcyjnego/

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361