Wrocław, dolnośląskie

POMNIKOWE DRZEWO POD LUPĄ

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna pomnikowego Dębu Włosta we Wrocławiu w ramach rewitalizacji zabytkowego osiedla WUWA
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławska Rewitalizacja
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna pod kątem planowanej inwestycji

Opracowanie miało na celu ocenę stanu zdrowotnego pomnika przyrody – dębu Włosta we Wrocławiu przed rozpoczęciem inwestycji na sąsiadujących z drzewem przestrzeniach publicznych zabytkowego osiedla WUWA, wpisanego do rejestru zabytków.

Ekspertyza jest dokumentem precyzującym zalecenia dotyczące ochrony drzewa w związku z planowaną inwestycją, w tym dotyczące zabezpieczenia go na czas trwania budowy i po jej zakończeniu. Uwzględnia także analizy projektu zagospodarowania terenu w otoczeniu dębu.

 • TUTUŁ|
  Ekspertyza dendrologiczna pomnikowego Dębu Włosta we Wrocławiu w ramach rewitalizacji zabytkowego osiedla WUWA
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławska Rewitalizacja
 • OPRACOWALI|
  A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Ekspertyza dendrologiczna pod kątem planowanej inwestycji
Czytaj więcej

Zanalizowano także rys historyczny przedmiotowego drzewa interpretując archiwalne mapy. Wynika z nich, że Dąb Włosta to prawdopodobnie część założenia szpalerowego wzdłuż głównej drogi prowadzącej do majątku Zielony Dąb (Grueneiche).

W trakcie badań terenowych dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych przedmiotowego drzewa. Wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne oraz szczegółowo opisano jego stan zdrowotny. Obwód Dębu Piotra Włosta wyniósł 520 cm, a jego stan zdrowotny określono jako dobry. Zalecono szereg zabiegów pielęgnacyjnych, w tym demontaż zbyt małego płotku otaczającego pień drzewa, który uszkadza nabiegi korzeniowe, odkopanie nadsypanego odziomka, prześwietlenie i odciążenie części korony drzewa oraz usunięcie posuszu i kontrolę wiązań.

Efektem analiz projektu zagospodarowania w otoczeniu dębu był sporządzony projekt kolejności rozbiórek nawierzchni oraz utworzenie strefy ochrony drzewa.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361