Wrocław, dolnośląskie

DOBRY PRZYKŁAD OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY

 • TUTUŁ|
  Nadzór autorski i dendrologiczny nad realizacją projektu zieleni w ramach inwestycji w obszarze zabytkowego osiedla WUWA we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławska Rewitalizacja
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016-2019
 • POWIERZCHNIA|
  1,7 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór autorski i dendrologiczny nad realizacją projektu zieleni i realizacją budowy WUWA

Historyczne osiedle WUWA we Wrocławiu to unikalny na skalę światową zabytek architektury modernistycznej. Eksperymentalne osiedle położone na Dąbiu od 2010 roku objęte jest projektem i działaniami rewitalizacyjnymi.

Modelowo przeprowadzana inwestycja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru WUWA we Wrocławiu” na etapie realizacji została wsparta przez nadzór dendrologiczny IKROPKI. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego Dominika Krop – Andrzejczuk czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych przy drzewach, jakością prac dotyczących ochrony drzew, prac pielęgnacyjnych, przesadzaniem drzew, niezbędną wycinką.

 • TUTUŁ|
  Nadzór autorski i dendrologiczny nad realizacją projektu zieleni w ramach inwestycji w obszarze zabytkowego osiedla WUWA we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Wrocławska Rewitalizacja
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016-2019
 • POWIERZCHNIA|
  1,7 ha
 • ZAKRES|
  Nadzór autorski i dendrologiczny nad realizacją projektu zieleni i realizacją budowy WUWA
Czytaj więcej

W ramach świadczonych usług IKROPKA wykonała takie usługi jak:

 • prowadzenie konsultacji branżowych dotyczących zagospodarowania terenu oraz tematyki zieleni w kontekście planowanych prac budowlanych;
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia dotyczących zagospodarowania terenu oraz tematyki zieleni;
 • ścisła współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia;
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędem Miejskim w zakresie prowadzonych uzgodnień i postępowań;
 • sprawowanie nadzoru dendrologicznego nad realizowanymi pracami oraz prowadzenie wizyt na budowie w trakcie trwania prac budowlanych.
Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361