Świdnica, dolnośląskie

OSOBLIWOŚĆ DENDROLOGICZNA W ZABYTKOWYM PARKU

 • TUTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dla drzewa z gatunku klon kapadocki (Acer cappadocicum), rosnącego na terenie Parku Młodzieżowego w Świdnicy wraz z zaleceniami dot. właściwego zabezpieczenia drzewa podczas planowanej inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Miasto Gmina Świdnica
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna

Wykonana opinia dendrologiczna miała na celu określenie stanu zdrowotnego drzewa oraz wydanie zaleceń dot. właściwego zabezpieczenia drzewa podczas planowanej inwestycji rewitalizacji parku.

Opinię przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej PAK IKROPKA z maja 2018 r., jak również kwerendy historycznej Parku Młodzieżowego dr I. Bińkowskiej.

Podczas prac terenowych dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych i pomiarów, a także sporządzono dokumentację fotograficzną.

 • TUTUŁ|
  Opinia dendrologiczna dla drzewa z gatunku klon kapadocki (Acer cappadocicum), rosnącego na terenie Parku Młodzieżowego w Świdnicy wraz z zaleceniami dot. właściwego zabezpieczenia drzewa podczas planowanej inwestycji
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Miasto Gmina Świdnica
 • OPRACOWALI|
  D. Krop-Andrzejczuk, P. Andrzejczuk
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna
Czytaj więcej

Wykonano sondowanie systemu korzeniowego przy użyciu sondy korzeniowej, a obecność ewentualnych ubytków w dolnej części pnia sprawdzano przy użyciu młotka gumowego. Oceniono stan sanitarny drzewa oraz zakres potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych. Dużą wagę przyłożono do weryfikacji otoczenia drzewa. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu, w centralnej części parku, a w zasięgu jego korony nie znajduje się obecnie żadna ścieżka. Obwód przedmiotowego drzewa wynosi 360 cm.

Stan zdrowotny drzewa określono jako dobry. Zalecono zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem technik alpinistycznych, ustalając wymogi dla wykonawcy – certyfikowanego arborysty z 3-letnim doświadczeniem w pracy z drzewami pomnikowymi lub rosnącymi na terenach zabytkowych.

Wydano liczne zalecenia dot. zabezpieczenia drzewa na czas planowanej inwestycji (rewitalizacja parku). Dzięki profesjonalnie przygotowanemu opracowaniu, istnieje realna szansa na zachowanie tego niezwykłego drzewa w dobrym stanie. Zgodnie z zaleceniami już na etapie planowania organizacji placu budowy, przedmiotowe drzewo zostanie objęte szczególną ochroną. Dla drzewa wyznaczono także zasięg Strefy Ochronnej Drzewa, w której zabrania się prowadzenia prac. Zalecono również prowadzenie robót pod nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni z doświadczeniem w dendrologii.

Klon kapadocki (Acer cappadocicum) to gatunek niezwykle cenny w nasadzeniach ozdobnych, kolekcjonerski. Na Dolnym Śląsku, a także w całej Polsce znajduje się bardzo niewiele okazów tego gatunku. Klon kapadocki z Parku Młodzieżowego jest w dobrej kondycji, posiada piękny pokrój, a także spory obwód (360 cm). Ze względu na to, że przedmiotowe drzewo posiada ogromną wartość przyrodniczą, krajobrazową i naukową, wyróżnia się na tle innych drzew występujących na terenie parku oraz w całym mieście, zasugerowano ustanowienie go pomnikiem przyrody. Drzewo tego gatunku o takich parametrach stanowi prawdziwą ciekawostkę dendrologiczną. Przedmiotowy klon może stać się atrakcją przyrodniczą i turystyczną.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361