Strzelin, dolnośląskie

MIEJSCE TĘTNIĄCE ŻYCIEM

 • TUTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad zabiegami pielęgnacyjnymi na grupowym pomniku przyrody „Dęby Krzyżowe” w Strzelinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Nadzór nad pielęgnacją drzew pomnikowych

Trzy stare „Dęby Krzyżowe” ustanowione grupowym pomnikiem przyrody zostały poddane ekspertyzie (autorstwa PAK IKROPKA), a następnie wynikającym z niej zabiegom pielęgnacyjnym.

Ze względu na obecność na drzewach stanowisk pachnicy dębowej Osmoderma eremita zakres i przebieg zabiegów pielęgnacyjnych zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Decyzją RDOŚ zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzono pod nadzorem dendrologicznym i entomologicznym. IKROPKA w osobie Dominiki Krop – Andrzejczuk sprawowała nadzór dendrologiczny.

 • TUTUŁ|
  Nadzór dendrologiczny nad zabiegami pielęgnacyjnymi na grupowym pomniku przyrody „Dęby Krzyżowe” w Strzelinie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
 • INSPEKTOR NADZORU|
  D. Krop-Andrzejczuk
 • ROK|
  2016
 • ZAKRES|
  Nadzór nad pielęgnacją drzew pomnikowych
Czytaj więcej

Wizja terenowa potwierdziła zasiedlenie wszystkich trzech pomnikowych dębów przez ściśle chroniony gatunek chrząszcza jakim jest pachnica dębowa. W ramach pielęgnacji z użyciem technik linowych wykwalifikowany arborysta przeprowadził zabieg usunięcia posuszu oraz założenia czterech wiązań elastycznych na jednym z pomnikowych dębów. Strącone konary były wolne od obecności pachnicy, w związku z czym nie podjęto żadnych dodatkowych działań, np. przesiedleń postaci rozwojowych.

Na jednym z dębów z uwagi na rozległe wewnętrzne próchnowisko kominowe została przeprowadzona próba obciążeniowa przy użyciu naciągu z lin, która wykazała brak pełnej statyki drzewa. W związku z powyższym zalecono, by przedmiotowe drzewo monitorować.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361