Lewków, wielkopolskie

ZNÓW PIĘKNIE JAK KIEDYŚ W HISTORYCZNYM LEWKOWIE

 • TUTUŁ|
  Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • PROJEKTANCI|
  N. Bogucka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ: |
  LS PROJEKT Łukasz Szleper (projekt rewaloryzacji pałacu i obiektów kubaturowych)
 • DATA PRAC PROJEKTOWYCH|
  2016-2017
 • POWIERZCHNIA|
  6,2 ha
 • ZAKRES|
  Projekt koncepcyjny, wykonawczy i budowlany (Projekt zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem, projekt zieleni, dobór elementów małej architektury), SST poprzedzone operatem, analizami, kwerendą i wytycznymi urbanistycznymi; uzgodnienia z WUOZ
 • REALIZACJA PROJEKTU:|
  2020-2021

Pałac w Lewkowie to klasycystyczny budynek wzniesiony w latach 1788-1791 przez rodzinę Lipskich, który wraz z przylegającymi oficynami, dwoma budynkami gospodarczymi i parkiem krajobrazowym z XVIII w. stanowią całość zabytkowego założenia pałacowo – parkowego.

Prace projektowe nad jego rewaloryzacją zostały poprzedzone szeregiem prac przedprojektowych. Opracowano operat dendrologiczny dokumentujący stan zachowania drzewostanu i opisującym konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne i wycinki sanitarne, a także wskazujący sędziwe drzewa do adaptacji stanowiące ozdobę parku jako tzw. „drzewo świadek”. Następnie wykonano kwerendę historyczną zakończoną wnioskami konserwatorskimi, a także rzetelnie przeanalizowano założenie pod kątem kompozycji i widoków, przekształceń i stanu zachowania zabytkowego układu oraz wykonano szereg analiz dendrologicznych, które pomogły ustalić dawny wygląd parku.

 • TUTUŁ|
  Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • PROJEKTANCI|
  N. Bogucka, A. Gierko, D. Krop-Andrzejczuk, I. Szkatulnik
 • PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ: |
  LS PROJEKT Łukasz Szleper (projekt rewaloryzacji pałacu i obiektów kubaturowych)
 • DATA PRAC PROJEKTOWYCH|
  2016-2017
 • POWIERZCHNIA|
  6,2 ha
 • ZAKRES|
  Projekt koncepcyjny, wykonawczy i budowlany (Projekt zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem, projekt zieleni, dobór elementów małej architektury), SST poprzedzone operatem, analizami, kwerendą i wytycznymi urbanistycznymi; uzgodnienia z WUOZ
 • REALIZACJA PROJEKTU:|
  2020-2021
Czytaj więcej

Projekt zakłada powrót do krajobrazowego układu parku udokumentowanego w ikonografii i kartografii, potwierdzonego analizami dendrochronologicznymi wraz z dostosowaniem do obecnych funkcji. Sposób zagospodarowania terenu ma podkreślić podział na część reprezentacyjną – dziedziniec przed pałacem oraz wykonany według archiwalnych projektów ogród różany – i spacerowy park.

W części frontowej założenia przed pałacem przewidziano powrót do klasycystycznej formy gazonu, na którym zaprojektowano formy zieleni dostosowane do formy architektonicznej budynku, z zachowaniem osiowej kompozycji i otwarcia w stronę folwarku. Przy oficynie zachodniej zostanie odtworzony ogród zimowy – oranżeria. Między znajdująca się nieopodal wozownią a nowo projektowanym budynkiem zaprojektowano reprezentacyjny dziedziniec z osią widokową w stronę ogrodu różanego obsadzonego historycznymi odmianami róż.

Za pałacem, po stronie południowej przewidziano plac służący działającej w przyziemiu kawiarni. Na osi pałacu, w nawierzchni wykonany zostanie ozdobny ornament z kontrastującego w kolorze kruszywa mineralnego. Będzie on miał przedłużenie w parterach roślinnych przy odtworzonym szpalerowym nasadzeniu lip wzdłuż elewacji. W części parkowej założono odtworzenie przedwojennego układu komunikacyjnego parku krajobrazowego z dostosowaniem do obecnej funkcji użytkowej. Przywrócona zostanie oś widokowa na wyspę i układ wodny. Wnętrza parkowe zostaną uczytelnione przez konieczne przesadzenia młodych drzew. Na wyspie pojawi się akcent w postaci drewnianej altany, a kładka na wyspę zostanie odtworzona.

W projekcie przewiduje się umieszczenie oświetlenia, a także ławek oraz koszy i stojaków rowerowych.

Projekt uzgodniono z Konserwatorem Zabytków i Wojewódzką Radą Zabytków, która nie wniosła żadnych uwag.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361