Wrocław, dolnośląskie

PROJEKT ZIELENI O FUNKCJI REKREACYJNEJ I REPREZENTACYJNEJ

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni przy budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, M. Romanowska
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1,16 ha
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja ogólna, Koncepcja projektowa, Projekt wykonawczy zieleni z doborem elementów małej architektury

Projekt wykonawczy niniejszego terenu opracowania obejmował inwentaryzację roślinności, projekt zieleni w fazie koncepcji oraz projektu wykonawczego, dobór projektowanych elementów małej architektury, wskazania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie istniejących elementów małej architektury i innych elementów wyposażenia terenu.

Projekt zakłada stworzenie założenia w stylu naturalistycznym, opartego na zastanej szacie roślinnej połączonej z roślinnością nowo projektowaną.

Głównymi założeniami do projektu wykonawczego zagospodarowania zieleni są:

 • TYTUŁ|
  Projekt wykonawczy zagospodarowania zieleni przy budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
 • ZAMAWIAJĄCY|
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
 • PROJEKTANCI|
  D. Krop-Andrzejczuk, N. Bogucka, M. Romanowska
 • ROK|
  2018
 • POWIERZCHNIA|
  1,16 ha
 • ZAKRES|
  Inwentaryzacja ogólna, Koncepcja projektowa, Projekt wykonawczy zieleni z doborem elementów małej architektury
Czytaj więcej
 • wykreowanie indywidualnego charakteru założenia ogrodowego,
 • zastosowanie roślinności wzbogacającej bioróżnorodność projektowanego terenu,
 • utworzenie reprezentacyjnej części frontowej,
 • zagospodarowanie części założenia zieleni z myślą o relaksie i wypoczynku,
 • zagospodarowanie części założenia polany trawnikowej na naturalną łąkę.

Problemem projektowym przedmiotowego terenu była znaczna ilość roślinności istniejącej nasadzonej w zwartych, wizualnie ciężkich (w większości zimozielone) w odbiorze kompozycjach, jak również zieleń istniejąca nasadzona w nieodpowiednich stanowiskach i rozstawach. Zieleń tą zinwentaryzowano, a następnie zagospodarowano w ramach gospodarki roślinnością poprzez zastosowanie licznych przesadzeń, dosadzeń, a także w części wycinek. Wszystkie rośliny przesadzane zakomponowano na terenie projektowanym, z przesadzanej zieleni zakomponowano rabaty nowo powstające.

W projekcie zwrócono szczególną uwagę na podkreślenie obecnie niewidocznej strefy wejściowej. Do istniejącej roślinności doprojektowano liczne krzewy liściaste ozdobne oraz byliny kwitnące i trawy ozdobne. Projektowane rośliny to gatunki spełniające rolę reprezentacyjną m.in. rododendrony i hortensje sadzone w ciekawej kompozycji.

Projekt zakłada wzbogacenie bioróżnorodności projektowanego terenu, co uzyskano m.in. poprzez założenie wielogatunkowej łąki kwietnej na obszarze nieużytkowanym, zastosowanie roślinności liściastej, wzbogacenie piętra krzewów, wprowadzenie roślin kwiatowych.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zaprojektowano nowe rabaty w formach atrakcyjnych w widoku z góry (z okien budynku). Ponadto zwracając uwagę na problemy w utrzymaniu terenu tj.: znaczne wypady w trawniku pod koronami drzew, czy uszkodzenia mechaniczne pni drzew rosnących w trawniku, w miejscach problematycznych wprowadzono niewielkie, ale atrakcyjne rabaty z roślinnością okrywową i bylinową.

Na przedmiotowym terenie znajduje się duży obszar niezabudowany przeznaczony pod planowaną w przyszłości rozbudowę. Obecnie pełni on funkcję trawnika i naturalnie utworzonej polany łąkowej. Projekt przewiduje uatrakcyjnienie tego obszaru poprzez wzbogacenie gatunków łąkowych – założenie niskiej łąki kwiatowej.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361