gm. Jaworzyna Śląska, dolnośląskie

Opinia dendrologiczna z wyceną wartości szkody

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna z wyceną wartości szkody
 • ZAMAWIAJĄCY|
  osoba prywatna
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna z wyceną wartości szkody

Przedmiotowe drzewa zostały poddane cięciom technicznym mającym na celu przycięcie gałęzi wrastających w linię energetyczną niskiego napięcia. Zniszczenia zostały dokonane na szpalerze świerków zwyczajnych posadzonych wzdłuż ogrodzenia, w sąsiedztwie linii oraz na pojedynczym świerku, w którego zasięgu korony przebiegał kabel doprowadzający do budynku mieszkalnego.

 • TYTUŁ|
  Opinia dendrologiczna z wyceną wartości szkody
 • ZAMAWIAJĄCY|
  osoba prywatna
 • OPRACOWALI|
  P. Andrzejczuk, N. Bogucka
 • ROK|
  2018
 • ZAKRES|
  Opinia dendrologiczna z wyceną wartości szkody
Czytaj więcej

Dla przedmiotowych drzew wykonano pomiary dendrometryczne oraz opisano stan zachowania, dokonano szczegółowych oględzin dendrologicznych. Wyceny wartości szkód dokonano na podstawie Metody wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich.

Metoda ta stosowana jest w przypadkach potrzeby określania zakresu i wyceny częściowych (mechanicznych) uszkodzeń drzew i dotyczy  drzew zarówno rosnących pojedynczo, w grupach, jak i w rzędach, na terenach publicznych i prywatnych.

Dzięki wykonanemu opracowaniu Zamawiający otrzymał profesjonalną opinię z wyceną sporządzoną przez doświadczonych dendrologów, która stanowi podstawę do dalszych działań odszkodowawczych.

Łączna wartość szkód dla przedmiotowych drzew to ponad 25 tysięcy złotych.

Zwiń

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji (NOWY ADRES):
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Sudecka 74 lok. 2,
53-129 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
Dominika Krop-Andrzejczuk
ul. Powstańców Śląskich 118,
53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361