IKROPKA funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Działalność opieramy na 3. filarach: dendrologicznym, projektowym i nadzorczym. Zajmujemy się zarówno projektami w przestrzeni prywatnej (ogrody przydomowe, siedziby firm), przestrzeni publicznej (parki, tereny osiedlowe), jak również specjalizujemy się w opracowaniach dendrologicznych (inwentaryzacje, projekty gospodarki drzewostanu, opinie i ekspertyzy) oraz świadczymy nadzór dendrologiczny Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Doświadczenia zebrane na styku tych dziedzin pozwalają nam rzetelnie wykonywać powierzone zadania. Działamy kreatywnie, skutecznie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapraszamy do współpracy!

Referencje

Skontaktuj się z nami

Biuro i adres do korespondencji:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 48, 53-333 Wrocław

Siedziba firmy:
Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA
ul. Powstańców Śląskich 118, 53-333 Wrocław

tel. 600 181 389, 662 670 776
pracownia 790 238 582

e-mail: biuro@ikropka.eu

NIP: PL899-239-32-30
REGON: 020554020
Konto: 27 1440 1156 0000 0000 0637 1361