inw-1

Opinie i ekspertyzy dendrologiczne

Opracowania projektowe

Koncepcje i projekty

Wykonujemy projekty zagospodarowania terenu, projekty i koncepcje zieleni - zarówno dla pracowni architektoniczny, deweloperów, jak i prywatnych inwestorów. Świadczymy usługi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wykonujemy projekty skwerów osiedlowych, placów zabaw, małej architektury. Projektujemy ogrody przydomowe i rezydencjonalne. Poznaj naszą ofertę.

Więcej: Oferta

Opinie i ekspertyzy

Wykonujemy opinie i ekspertyzy dendrologiczne - zawierające ocenę stanu zdrowotnego drzew, zalecenia pielęgnacyjne, stopień zagrożenia dla otoczenia. Oceniamy wiek drzewostanu i pomożemy pokonać procedury administracyjne dotyczące usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub zagrażających mieniu.
Zapraszamy do kontaktu!

Więcej: Kontakt

Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacje zieleni) wraz z projektem gospodarki drzewostanem. Inwentaryzacja dendrologiczna jest ważnym elementem procesu projektowego.

Więcej

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów (OSTO) - nr rej 0017/2011

Więcej