Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI


Nasza pracownia realizuje zlecenia z zakresu nadzoru terenów zieleni. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów (OSTO) – nr rej. 0017/2011.

Nadzorujemy prace budowlane w obrębie drzew i krzewów, w tym roboty przygotowawcze, roboty ziemne czy związane z wycinką lub pielęgnacją – na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jesteśmy na bieżąco ze standardami w dziedzinie ochrony zieleni na placu budowy. Partycypujemy w inwestycjach, na których planuje się nowe nasadzenia zieleni. Sprawdzamy jakość materiału szkółkarskiego, czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem roślin przed posadzeniem, itp.

Wykaz przeprowadzanych przez nas nadzorów prezentujemy dziale w portfolio.