Zagospodarowanie terenu wokół galerii handlowej Cuprum Arena w Lubinie

[st-gallery id=”54b42c69a86e7″]
Koncepcja zagospodarowanie terenu wokół galerii handlowej Cuprum Arena w Lubinie

Projekt budowlano – wykonawczy zieleni

Projekt zieleni uwzględnia wytyczne dotyczące dopuszczalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od budynków i urządzeń infrastruktury. Wszystkie rośliny zostały dobrane odpowiednio do stanowisk przyszłego bytowania, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia i poziomu wód gruntowych.

Powierzchnia terenu opracowania wynosi 35718,3 m2 (3,57 ha).

Całkowita powierzchnia zieleni projektowanej wynosi 5231,06 m2.

Projekt i realizacja: 2009

Zobacz więcej: opis projektu