Przeglądy drzew przydrożnych

PRZEGLĄDY DRZEW PRZYDROŻNYCH
PRZEGLĄDY DRZEW PRZYDROŻNYCH


Poprawne zarządzanie drzewami przydrożnymi ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ich otoczeniu, ponieważ systematyczny monitoring umożliwia eliminację osłabionych jednostek lub utworzenie planu ich pielęgnacji. W ramach przeglądu drzew przydrożnych nasza pracownia dokonuje również wykazu miejsc problematycznych oraz konfliktowych wraz z zaleceniami oraz rekomendacje do istniejących dokumentów planistycznych. W latach 2013-2014 zrealizowaliśmy w dwóch gminach programy zadrzewieniowe w ramach programu Drogi dla Natury.