Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Realizacja: Cuprum Arena - zagospodarowanie terenu - Lubin

Powierzchnia terenu opracowania wynosi 35718,3 m kw. (3,57 ha).
Powierzchnia zieleni rekreacyjno – izolacyjnej, biologicznie czynnej liczona w granicach opracowania wynosi 12,03 % (4299,55 m kw.).
Ponadto projekt obejmuje zieleń poza terenem opracowania, na terenach przyległych do planowanej inwestycji – powierzchnia tej zieleni wynosi 931,51 m kw.
Całkowita powierzchnia zieleni projektowanej wynosi 5231,06 m kw.

 • Suma drzew projektowanych: 126
 • Suma krzewów projektowanych: 14286
 • Suma bylin projektowanych: 993
 • Suma pnączy projektowanych: 36
 • Suma wszystkich projektowanych roślin: 15441

 

Zobacz także:

PROJEKTY

Comments are closed.

Nasi Klienci

 • Echo Investment (Kielce)
 • ArC2 - Fabryka projektowa (Wrocław)
 • Województwo Dolnośląskie
 • POL DRÓG
 • Group-Arch (Wrocław)
 • Izba Skarbowa - Wrocław
 • Chemeko System (Wrocław)
 • Prestiż MGC Inwest (Polkowice)
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates - APAKA (Wrocław)
 • WROBIS - Grupa Mostostal Warszawa (Wrocław)
 • Inmoser Polska (Kraków)
 • Budus - Grupa PHMB (Wrocław)
 • Budserwis (Gliwice)
 • Kubit - Pracownia Projektowa (Wrocław)
 • ATD Architekci (Wrocław)
 • OZONE Architectural Studio (Wrocław)
 • Gmina Wrocław
 • Pracownia Autorska Architektury Jerzego Modlingera
Dziękujemy za zaufanie!