OFERTA

Pracownie architektoniczne
Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie dokumentacji uzupełniającej projekty architektoniczne – m.in.: sporządzanie ekspertyz, opinii dendrologicznych, inwentaryzacji szaty roślinnej z uwzględnieniem gospodarki drzewostanem, projektowanie terenów zieleni dookoła obiektów architektonicznych, będącymi kontynuacją oraz integralną częścią dalszych prac inwestorskich.

Więcej

Deweloperzy i inwestorzy

Firmom developerskim służymy pomocą przy zagospodarowaniu otoczenia przyszłych jaki i istniejących inwestycji budowlanych. Z myślą o funkcjonalności, wygodzie prywatnych Inwestorów, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania ogrodów przydomowych. Oferujemy swoje doświadczenie w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oraz opinii dendrologicznych.

Więcej

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Specjalizujemy się w rewitalizacji, jak i kreacji terenów wspólnych wokół zabudowy mieszkaniowej, dbając o indywidualność każdego mieszkańca. Wykonujemy projekty: terenów zieleni wspólnej, skwerów osiedlowych, placów zabaw, małej architektury osiedlowej. Zajmujemy się profesjonalną pielęgnacją oraz poprawą stanu sanitarnego istniejącej zieleni.

Więcej


Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne (inwentaryzacje zieleni) wraz z projektem gospodarki drzewostanem. Pomożemy pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie.

Więcej

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów (OSTO) – nr rej. 0017/2011.

 

Więcej